PZŁFOficjalna strona internetowa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Komunikat dotyczący Walnego Zgromadzenia Delegatów

W zakładce komunikaty znajduje się komunikat dotyczący Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Poniżej znajdą Państwo Porządek Obrad.