PZŁFOficjalna strona internetowa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Halina Gordon-Półtorak po raz trzeci przewodniczącą Komisji Tańców ISU2018-06-11

57. Kongres Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej zakończył się w piątek, 8 czerwca, w Sewilli. Podczas kongresu wybrane zostały nowe władze. Przewodnictwo pozostało bez zmian - Jan Dijkema, prezydent oraz Aleksander Lakernik, wiceprezydent.

Z radością przyjęliśmy ponowny wybór Haliny Gordon-Półtorak na funkcję przewodniczącej Komisji Tańców ISU. Nasza ceniona sędzia oraz kontroler techniczny po raz trzeci obejmie pieczę nad tą bardzo ważną i prężnie działającą komisją.

Podczas kongresu zapadły rozmaite decyzje, głosowano ponad 400 propozycji (łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie oraz short track) - m.in.:

- pary sportowe: zadecydowano o zwiększeniu liczby kwalifikujących się do programu dowolnego par (z 16 na 20, tak jak ma to miejsce w parach tanecznych)

- pary taneczne: zmiana nazwy pierwszego segmentu konkurencji z "short dance" na rhythm dance

- GOE: wprowadzenie systemu oceniania jakości elementu od -5 do +5 (wcześniej: -3 do +3)

- łyżwiarstwo synchroniczne: intensyfikacja działań na rzecz włączenia łyżwiarstwa synchronicznego w skład Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (2022)

- zgromadzenie odrzuciło możliwość głosowania nad propozycją podniesienia wieku u seniorów - projekt ten nie trafił w ogóle pod obrady.

Pełną listę zmian można znaleźć tu.


Podsumowanie sezonu łyżwiarskiego 2017/20182018-06-04

Za nami sezon łyżwiarski 2017/2018, warto zatem pokusić się o sportowe podsumowanie minionych miesięcy, które obfitowały w szereg zawodów krajowych oraz międzynarodowych, w tym najwyższej rangi ISU, w których nie zabrakło udziału Polaków.

Powrót to olimpijskiej rywalizacji

Wydarzeniem tego sezonu był powrót po 8 latach polskich łyżwiarzy figurowych na zimowe igrzyska olimpijskie. Olimpijski debiut pary tanecznej Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev...


Jacek Tascher nowym Prezesem PZŁF2018-05-30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało na trzyletnią kadencję nowego Prezesa.

Został nim Jacek Tascher, wieloletni członek zarządu oraz wiceprezes PZŁF. Reprezentant Polski na ME i MŚ w konkurencji solistów oraz par tanecznych, kierownik wyszkolenia w latach 1981-89, propagator łyżwiarstwa.

"Drodzy Państwo, Funkcję Prezesa naszego Związku obejmuję w trudnym momencie i w pełni zdaję sobie sprawę z sytuacji w jakiej się znajdujemy. Jest multum spraw, które musimy załatwić i większość z nich jest na dziś, na jutro, ale też - niestety - na wczoraj.
Mam jednak mocne przekonanie, że wspólnymi siłami - i tych, którzy oddali głos na mnie, i tych, którzy na mnie nie głosowali - damy radę pójść do przodu.
Mam zamiar mocno działać na rzecz integracji środowiska i zasypania podziałów, jakie wytworzyły się w okresie ostatnich miesięcy. I wierzę, że uda się w tej kwestii poczynić postępy.
W kwestiach merytorycznych - kilka tematów, dla ilustracji.
Strategia działania PZŁF, w tym strategia dla reprezentacji na zimowe igrzyska olimpijskie i to, co dotyczy sportu wyczynowego sportu dzieci i młodzieży oraz upowszechniania łyżwiarstwa figurowego. W ramach tego opracowanie ogólnokrajowego programu szkolenia, starania o ośrodek szkoleniowo-konsultacyjny, realizacja szerokiego programu upowszechniania łyżwiarstwa.
Dwa ważne, duże tematy, to łyżwiarstwo synchroniczno-rekreacyjne i segment obejmujący łyżwiarstwo amatorskie, ale również szkolenie trenerów i instruktorów oraz budowa i remonty bazy treningowej wraz z lobbowaniem na rzecz wydłużania okresu działania lodowisk.
Osobnym niezwykle ważnym tematem jest implementacja w naszym związku Kodeksu Dobrego Zarządzania przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a mającego w znaczący sposób poprawić jakość działania polskich związków sportowych. Ten temat będzie mocno związany z marketingiem, promocją i komunikacją - komunikacją zarówno w obrębie naszego środowiska, jak i z szerokim otoczeniem.
Tu też wspomnieć mi wypada o wzmocnieniu naszej opinii w Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej.
A więc do roboty! - to do mnie i do członków zarządu.
Ale jest to też prośba o aktywność do całego naszego środowiska, bo - przypominam - PZŁF to nie tylko zarząd, komisje i biuro, ale też wszyscy jego Członkowie - kluby, zawodnicy wraz z rodzicami, trenerzy i sędziowie. Będę otwarty na Państwa głosy i opinie.
Do zobaczenia na lodowisku!!!

Jacek Tascher

26 maja odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF.2018-05-28

Walne Zgromadzenie Delegatów stwierdziło, że p. Marek Kaliszek został pozbawiony z mocy prawa funkcji publicznej Prezesa Zarządu PZŁF. Zadecydowało również o odwołaniu dotychczasowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Dokonano zmiany statutu - zmiana paragrafu 34 ust.2 o liczebności Zarządu PZŁF (wcześniej 9-14 osób, aktualnie 7-9)

Nowym Prezesem Zarządu został p. Jacek Tascher.

W skład Zarządu weszły następujące osoby:
1. Jolanta Baryła
2. Zenon Dagiel
3. Agnieszka Dąbrowska-Perzyna
4. Halina Gordon-Półtorak
5. Marek Kaliszek
6. Dorota Pieńkoś
7. Jakub Wójcik
8. Magdalena Tascher

W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
1. Teresa Bekisz
2. Marcin Kozubek
3. Olga Pałasz
4. Małgorzata Sobków
5. Jan Wikłacz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF2018-05-22

Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF, które odbędzie się w dniu 26 maja 2018 roku w Sali Konferencyjnej C w Warszawie w gmachu Centralnego Ośrodka Sportu (Torwar I) przy ul. Łazienkowskiej 6a.

I termin: godzina 11:00,
II termin: godzina 11:15,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zostało zwołane w celu stwierdzenia pozbawienia funkcji publicznej Prezesa Zarządu PZŁF Pana Marka Kaliszka, odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, wprowadzenia zmian w Statucie PZŁF oraz w celu rozpoznania sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Zarządu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF:

- Porządek Obrad
- Regulamin Obrad
- Propozycja Zarządu zmiany Statutu - liczebność zarządu związku
- Propozycja Zarządu zmiany Statutu - tryb zgłaszania kandydatów do władz
- Propozycja Zarządu zmiany Statutu - karencja nowych członków zwyczajnych
- Propozycja klubu UKŁF Unia w Oświęcimiu zmiany Statutu - łączenie fukncji sędziego i działacza
- Obowiazek Lustracyjny

- Oświadczenie lustracyjne - formularz oraz wzór informacji o złożeniu oświadczenia.