Kalendarium
Loading...
  • Zawody krajowe
  • Zawody zagraniczne
  • Inne
Lista wydarzeń
Sezon 2021/2022
Solistki Soliści Pary taneczne
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Solistki Soliści Pary taneczne
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Wst U7, U9, U12, U15, U18
Bra U9, U12, U15, U18
Sre U11, U15, U18
Zlo U13, U15, U18
JmB U13, U15, U18
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
Wst U7, U9, U12, U15, U18
Bra U9, U12, U15, U18
Sre U11, U15, U18
Zlo U13, U15, U18
JmB U13, U15, U18
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
Jun U19
Sen 15+
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
AMA: AMA
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Solistki Soliści Pary taneczne
Jun U19
Jun U19
Jun U18
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Solistki Soliści
Wst U7, U9, U12, U15, U18
Bra U9, U12, U15, U18
Sre U11, U15, U18
Zlo U13, U15, U18
JmB U13, U15, U18
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
Wst U7, U9, U12, U15, U18
Bra U9, U12, U15, U18
Sre U11, U15, U18
Zlo U13, U15, U18
JmB U13, U15, U18
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
AMA: AMA
Solistki Soliści
Wst U7, U9, U12, U15, U18
Bra U9, U12, U15, U18
Sre U11, U15, U18
Zlo U13, U15, U18
JmB U13
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
Wst U7, U9, U12, U15, U18
Bra U9, U12, U15, U18
Sre U11, U15, U18
Zlo U13, U15, U18
JmB U13
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
AMA: AMA
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Soliści Solistki Pary taneczne
Bra U9
Sre U11
Zlo U13
Bra U9
Sre U11
Zlo U13
Zlo
Soliści Solistki Pary taneczne Pary sportowe
Wst U7, U9, U12, U15, U18
Bra U12, U15, U18
Sre U15, U18
Zlo U15, U18
JmB U13, U15, U18
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
Wst U7, U9, U12, U15, U18
Bra U12, U15, U18
Sre U15, U18
Zlo U15, U18
JmB U13, U15, U18
JmA U15
Jun U19
Sen 15+
JmB
JmA
Jun
Sen
JmA
Jun
Sen
AMA: Amatorzy
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Jun U19
Sen 15+
Jun U19
Sen 15+
Jun U19
Sen 15+
Jun U19
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Soliści Solistki Pary taneczne
JmA U15
JmB U13
JmA U15
JmB U13
JmA U15
JmB U13
Soliści Solistki
Jun
Jun
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Sen 15+
Solistki Soliści Pary taneczne Pary sportowe
Jun U19
Jun U19
Jun U19
Jun U19